Bijles wiskunde

Wiskunde is een mooi vak en het vak van de toekomst. Helaas zijn er veel leerlingen die er moeite mee hebben. Daarnaast hebben veel leerlingen ook nog moeite om ritme en regelmaat in het maken van hun huiswerk te krijgen. Een extra steuntje in de rug is vaak genoeg om deze vastgelopen leerlingen weer op gang te helpen. Naast het vak wiskunde staat het vak rekenen. Bij het eindexamen moet er tegenwoordig naast het vak wiskunde ook een rekentoets worden afgelegd en om in te stromen bij een ROC wordt weer een onafhankelijke rekentoets afgenomen. Extra rekenlessen zijn daarom nuttig.

Het kan zijn dat een leerling in groep 8 van de basisschool zit en rekenen bijles wil omdat hij/zij nog niet in staat is het vereiste rekenniveau voor het voortgezet onderwijs te halen.
Een andere mogelijkheid is dat de leerling het voorgezet onderwijs al bereikt heeft en nu tot de conclusie komt dat niveau 2F of 3F nog te moeilijk is.

Bijles wiskunde wordt onderverdeeld in:

1. Bijles in wiskunde

Wiskunde is zonder twijfel een ‘beta’ vak. Het vak wiskunde vraagt onder meer analytische en rekenkundige vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen door bijlessen, met hulp van een bijlesdocent, eigen gemaakt worden. Tijdens een bijles voor wiskunde  ligt de nadruk op zowel kennis van formules en wiskundige begrippen als op het leren oplossen van contextproblemen. Door begrijpend te leren lezen van wiskundige vraagstukken wordt de stof besproken, herhaaldelijk geoefend en beheersbaar gemaakt.

2. Bijles in rekenen

Rekenen bestaat voornamelijk uit het correct uitvoeren van allerlei verschillende soorten rekenhandelingen in relatie tot het hanteren van een juist getalbegrip.

Goed kunnen rekenen is in het dagelijks leven van groot belang! Denk dus niet dat bijles rekenen onzin is als je moeite hebt om bepaalde berekeningen te doen. Als je nu niet leert goed te rekenen wordt dat later alleen maar een groter probleem. Denk bijvoorbeeld maar eens aan geld; Als je niet goed bepaalde bedragen bij elkaar op kunt tellen, daar misschien een kortingspercentage van af kunt halen, om zo zelf te berekenen hoeveel je moet betalen voor je boodschappen… Wie zegt dan dat de prijs bij de kassa altijd klopt? Of dat je genoeg geld bij je hebt?
Niet alleen in het dagelijks privé leven, maar ook met het oog op je latere werk is het belangrijk de verschillende onderdelen van het rekenen goed onder de knie te krijgen. Samen met taal (Nederlands) is dit verreweg de belangrijkste eigenschap. Je zult natuurlijk in vervolgopleidingen nog genoeg te rekenen krijgen, maar begin daar niet met een achterstand als dat niet nodig is! Bijles rekenen is nu nog een stuk effectiever dan wanneer je een stuk ouder bent.