Huiswerkbegeleiding

Bij de huiswerkbegeleiding wordt aan de volgende aspecten aandacht besteed:

- Dagplanning en lange termijn planning;
- Structuur in manier van werken;
- Controle op behaalde resultaten en invullen van de agenda;
- Controle op maakwerk en overhoren van leerwerk.
- Waar nodig extra uitleg.